Actueel

Workshops ‘Werk-fit ; Duurzame Inzetbaarheid op de werkvloer’ bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum

Zuid Talentontwikkeling verzorgt momenteel voor het MUMC+( Maastricht Universitair Medisch Centrum/ Academisch Ziekenhuis Maastricht) workshops ‘duurzame inzetbaarheid op de werkvloer’.

Het MUMC+ heeft een beleidsnotitie geschreven en instrumentarium ontwikkeld als het gaat over Duurzame Inzetbaarheid en Levensfasegericht personeelsbeleid. Het ziekenhuis wil dit thema juist naar de werkvloer en dicht bij de medewerkers brengen. Zuid Talentontwikkeling is gevraagd dit vorm te geven en dat resulteerde in meerdere workshops. Inmiddels heeft Zuid Talentontwikkeling meer dan 40 workshops verzorgd voor het MUMC+

Onder de naam Werk-fit verzorgen we deze workshops voor teams, leidinggevenden en medewerkers ook in 2019. Voor meer informatie zie de leiderschapscatalogus 2018:  http://www.heritage.azm.nl/Afbeeldingen/ebooks/Leiderschapscatalogus_2017/index.html

Doelstellingen voor medewerkers en leidinggevenden die de workshop volgen zijn:

-Medewerkers krijgen inzicht in hun duurzame inzetbaarheid

-Stimuleren van de dialoog tussen medewerkers onderling en tussen de medewerker en zijn/haar leidinggevende

-Het zetten van concrete stappen als het gaat om ieders Duurzame Inzetbaarheid

-Onderzoeken welke zaken op de afdeling aandacht vragen