Actueel

Teamontwikkeling met Insights Discovery

Bij een managementteam in de Zorg en een HR team van een veiligheidsregio verzorgt Zuid Talentontwikkeling momenteel teamtrajecten met Insigths Discovery. De kleurentaal van Insights Discovery is iedere keer weer een effectieve start om met teamontwikkeling aan de slag te gaan en op elkaar af te stemmen en verbinding te maken.

Teamontwikkeling bij Kentalis Limburg

Zuid Talentontwikkeling begeleidt momenteel meerdere teams in het traject Vakkundig Leiderschap. Samen met Zuyd Hogeschool wordt vorm gegeven aan eigenaarschap en zelfsturing van de teams.

Veranderingen en teamontwikkeling GGzE Eindhoven

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg vinden er veel veranderingen plaats. Zuid Talentontwikkeling begeleidt medewerkers en teams hoe hier mee om te gaan met als doel plezieriger, effectiever en resultaatgericht samen te werken.

Persoonlijk leiderschap chirurgen MUMC+

Veel werkdruk, collega’s die dreigen uit te vallen. Samen met teams van chirurgen gaan we preventief aan de slag om de zaken bespreekbaar te maken en op zoek te gaan naar oplossingen. Dat is iedere keer weer maatwerk.

Workshops “Duurzame Inzetbaarheid op de werkvloer” bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum

Het Academisch ziekenhuis wil de thema’s duurzame inzetbaarheid en levensfasegericht personeelsbeleid dichter bij de medewerkers brengen. Zuid Talentontwikkeling is gevraagd dit vorm te geven in dat heeft geresulteerd in meerdere workshops. Inmiddels heeft Zuid Talentontwikkeling meer dan 40 workshops verzorgd. Onder de naam Werk-fit verzorgen we deze workshops voor teams, leidinggevenden en medewerkers ook in 2020. Voor meer informatie zie de leiderschapscatalogus 2018:  http://www.heritage.azm.nl/Afbeeldingen/ebooks/Leiderschapscatalogus_2017/index.html