Actueel

Teamontwikkeling met Insights Discovery

Bij het MUMC+ te Maastricht en meerdere teams  van de Veiligheidsregio Limburg Zuid verzorgt Zuid Talentontwikkeling momenteel teamtrajecten met Insigths Discovery. De kleurentaal van Insights Discovery is iedere keer weer een effectieve start om met teamontwikkeling aan de slag te gaan en op elkaar af te stemmen en verbinding te maken.

Coachen op het gebied van Leiderschap en Persoonlijke effectiviteit.

Zuid talentontwikkeling coacht ook in 2022 meerder leidinggevenden en medewerkers van Zuyd Hogeschool, MUMC+ en andere bedrijven en organisaties

Persoonlijk leiderschap chirurgen MUMC+

Veel werkdruk, collega’s die dreigen uit te vallen. Samen met teams van chirurgen gaan we preventief aan de slag om de zaken bespreekbaar te maken en op zoek te gaan naar oplossingen. Dat is iedere keer weer maatwerk.

Workshops “Duurzame Inzetbaarheid op de werkvloer” bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum

Het Academisch ziekenhuis wil de thema’s duurzame inzetbaarheid dichter bij de medewerkers brengen. Zuid Talentontwikkeling is gevraagd dit vorm te geven in dat heeft geresulteerd in meerdere workshops. Inmiddels heeft Zuid Talentontwikkeling meer dan 40 workshops verzorgd. Onder de naam Werk-fit verzorgen we deze workshops voor teams, leidinggevenden en medewerkers . Voor meer informatie zie de leiderschapscatalogus 2018:  http://www.heritage.azm.nl/Afbeeldingen/ebooks/Leiderschapscatalogus_2017/index.html