coaching

Zuid Talentonwikkeling coacht.

Met intensieve en actieve coachgesprekken zetten we mensen in hun kracht. De coach houdt de gecoachte een spiegel voor, die uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. Coaching gaat over het bewust worden hoe iemand zichzelf ziet in relatie tot anderen, over het vergroten van inzichten en over de ontwikkeling van vaardigheden. Zuid Talentontwikkeling vindt het belangrijk dat de gecoachte met het geleerde concreet aan de slag gaat in de praktijk. We maken samen een contract, zodat voor alle partijen helder is wat het resultaat van het coachingstraject zal zijn. Aan het einde van het coachingstraject wordt het traject geëvalueerd met de opdrachtgever en diegene die gecoacht is.