Duurzame inzetbaarheid op de werkvloer

Zuid verzorgt trainingen en programma’s om leidinggevenden en medewerkers het belang te laten ontdekken van het versterken van hun inzetbaarheid en mobiliteit. Managers en leidinggevenden gaan zien hoe en op welke wijze dit de duurzame bedrijfsvoering van een veranderende organisatie kan ondersteunen. Leidinggevenden krijgen hulpmiddelen om met medewerkers hierover in gesprek te gaan en hun daadwerkelijk te stimuleren om te werken aan de eigen inzetbaarheid en mobiliteit. In de trainingen voor medewerkers maken wij medewerkers bewust van het persoonlijk belang om (een leven lang) te werken aan het versterken van de eigen inzetbaarheid. De medewerker maakt een analyse van zijn persoonlijke behoefte. Op basis daarvan kan hij passende afspraken maken en in samenspraak met zijn leidinggevende de benodigde tools inzetten.