Teamtraject

We gaan met het team in gesprek hoe het team wil groeien. We kijken naar de huidige situatie en onderzoeken wat de toekomstige en gewenste situatie dient te zijn. Elk teamtraject is maatwerk en we beginnen dan ook met een intakegesprek met de opdrachtgever en individuele intakes met een deel van het team.

Het gaat uiteindelijk om het functioneren van het team in de praktijk. Tijdens de praktijkgerichte training of coaching op de teamplek worden dan ook patronen zichtbaar, die direct te maken hebben met de gestelde doelen. We laten geen kansen liggen en spelen in op het groepsproces. Daardoor worden de coaching en training persoonlijker en praktijkgerichter.